Thuế bao bì nhựa của Vương quốc Anh có hiệu lực từ tháng 4 năm 2022

Vào ngày 12 tháng 11 năm 2021, HM Revenue and Customs (HMRC) đã công bố mức thuế mới, Thuế bao bì nhựa (PPT), áp dụng cho bao bì nhựa được sản xuất tại Anh hoặc nhập khẩu vào Anh.Nghị quyết đã được luật hóa trong Dự luật Tài chính năm 2021 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm 2022.
HMRC cho biết thuế bao bì nhựa được đánh để cải thiện mức độ tái chế và thu gom chất thải nhựa và giám sát việc kiểm soát của các nhà xuất khẩu đối với các sản phẩm nhựa.

Nội dung chính của Nghị quyết về thuế bao bì ni lông bao gồm:
1. Thuế suất của bao bì nhựa tái chế dưới 30% là 200 bảng Anh / tấn;
2. Doanh nghiệp sản xuất và / hoặc nhập khẩu dưới 10 tấn bao bì nhựa trong vòng 12 tháng sẽ được miễn thuế;
3. Xác định phạm vi đánh thuế bằng cách xác định các loại sản phẩm chịu thuế và nội dung có thể tái chế;
4. Miễn thuế cho một số ít doanh nghiệp sản xuất và nhập khẩu bao bì nhựa;
5. Ai chịu trách nhiệm nộp thuế cần phải đăng ký với HMRC;
6. Cách thức thu, thu hồi và thực thi thuế.
Đối với bao bì nhựa sẽ không bị tính thuế trong các trường hợp sau:
1. Có hàm lượng nhựa tái chế từ 30% trở lên;
2. Làm bằng nhiều loại vật liệu khác nhau, theo trọng lượng, trọng lượng của chất dẻo không nặng nhất;
3. Sản xuất hoặc nhập khẩu thuốc cho người được phép đóng gói trực tiếp;
4. Được sử dụng làm bao bì vận chuyển để nhập khẩu sản phẩm vào Vương quốc Anh;
5. Đã xuất khẩu, đã lấp đầy hoặc chưa đóng gói, trừ khi nó được sử dụng làm bao bì vận chuyển để xuất khẩu sản phẩm sang Vương quốc Anh.

Vậy, ai là người chịu trách nhiệm nộp khoản thuế này?
Theo nghị quyết, các nhà sản xuất bao bì nhựa ở Anh, các nhà nhập khẩu bao bì nhựa, khách hàng thương mại của các nhà sản xuất và nhập khẩu bao bì nhựa và người tiêu dùng hàng hóa bao bì nhựa tại Vương quốc Anh phải chịu thuế.Tuy nhiên, các nhà sản xuất và nhập khẩu một lượng nhỏ bao bì nhựa sẽ được miễn thuế để giảm bớt gánh nặng hành chính vốn không tương xứng với số thuế phải nộp.

Rõ ràng, PPT có tầm ảnh hưởng rất rộng, điều này chắc chắn đã gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các doanh nghiệp xuất khẩu có liên quan và các nhà bán hàng thương mại điện tử xuyên biên giới tránh bán sản phẩm nhựa quy mô lớn càng nhiều càng tốt.


Thời gian đăng: 01-04-2022